Защита на данните

Ние от AndroidMonitor, приемаме вашата поверителност сериозно. Редица мерки са взети за да се защитят вашата информация и данни. Тази страница ще Ви информира за нашите политики за сигурност.

Администратор на Лични Данни

Ние сме регистрирани като Администратор на Лични Данни (АЛД). Покриваме изискванията, които са поставени от правителството и “Data Protection Statement”, което означава, че сме оторизирани да съхраняваме данни на нашата мрежова инфраструктура. Може да сте спокойни, че вашите информацията и данни ще бъдат съхранявани на сигурно място, и че Вие сте единственият, който има достъп до вашите данни. Никога не казвайте и не споделяйте с никого вашата парола и детайли за вход. Ние никога няма да Ви питаме тези детайли.

Криптиране на данните

Услугата AndroidMonitor обработва огромни количества данни. Всеки един бит от тези данни е криптиран по всяко време. Когато данните се извличат от вашия телефон, те първо се криптират и след това изпращат до вашата Лична Зона. Всичките данни в Личната Зона се съхраняват на криптиран носител на данни. Дори когато влизате във вашата Лична Зона, всичките данни първо се криптират и след това се изпращат до вашия браузър.

Вие сте единственото лице, което има достъп до вашите данни. Достъп до вашите данни може да има единствено след влизане във вашата Лична Зона. Това изисква вашите логин (парола) данни. Първичната Ви парола ще бъде автоматично генерирана от системата. Добра практика е да я смените щом влезнете във вашата Лична Зона за първи път. Също е добре да променяте вашата парола от време на време.

Никой, дори и нашия технически състав не може да види данните Ви. Данните Ви са достъпни само чрез Личната Зона. Личната Зона е достъпна само с вашите данни за вход, които са известни само на вас.

Данни или информация няма да бъдат споделяни с други. Изключение на това правило е когато Вие се съгласите на това или това се изисква със закон.

Колокейшън център

Ние не съхраняваме данни на инфраструктура, която е физически достъпна от други. Използваме колокейшън център за най-чувствителните сегменти от инфраструктурата ни.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: