Шпиониране на натиснатите клавиши на Андроид (key logger) - как да включим функцията?

След като инсталирате AndroidMonitor на целевия телефон, който ще бъде под наблюдение, Вие ще трябва да нагласите само още една опция в "Настройки" и ще можете да наблюдавате всяко едно натиснато копче, на който и да е АНдроид телефон или таблет.

За да включите записването на натиснати копчета (клавиши) на телефона, който искате да наблюдавате:

  • Отворете "Настройки" ("Settings")
  • Отидете в "Достъпност" ("Accessibility")
  • Намерете "Standard typing service" и го докоснете
  • След това се уверете, че е Включено. Ако не е, включете го като плъзнете плазгача или го докоснете.
Това е всичко! Вече може да наблюдавате натиснатите клавиши на целевото устройство, което е под наблюдение.

Моля отбележе, че може да отнеме известно време преди потребителя на телефона или таблета да започне да пише каквото и да е на тяхното Андроид устройство. Когато те започнат да пишат информацията ще бъде събирана и периодично изпращана към вашата Лична Зона на интервали (тези интервали също могат да бъдат настройвани от вашата Лична Зона - според това колко често искате данните от подслушваното устройство да се изпращат).

Процеса по прихващане и записване на натиснатите копчета (клавиши) е напълно невидим. Те никога няма да разберат, че всяка буква, която пишат във Facebook, Gmail, други социални приложение или, която и да е програма, ще бъдат записвани и качвани във вашата Лична Зона. Може да шпионирате която програмата желаете дори без да руутвате Андроид устройството, което ще бъде под наблюдение. Много е лесно и напълно инкогнито!

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: