Колко време е нужно за да започне изпращане на данни от проследявания телефон към личната зона от AndroidMonitor?

Качването на данни от мобилния телефон ще започне след като AndroidMonitor е бил успешно инсталиран, както е показано на страницата Как се Инсталира.

Събраните данни ще бъдат качвани на порции на регулярни интервали. Тези интервали могат да се настройват според вашето желание. Обикновено първите данни ще бъдат налични до 10-15 минути след инсталацията. В някои случай може да отнеме и няколко часа.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: