Може ли да бъде открит AndroidMonitor на целевия телефон?

Не.

AndroidMonitor не може да бъде открит защото програмата не показва никакви икони или известия. Тя работи като фонова задача и е напълно невидима. Целевият потребител никога няма да разбере, че програмата е била инсталирана на телефона му.

След като AndroidMonitor е бил инсталиран той дори ще се изтрие от историята на браузъра и ще изтрие инсталационния си файл.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: