Възможно ли е да бъдат изтрити данни от подслушвания телефон?

Не.

AndroidMonitor е проектирана така, че само да събира информация от телефона под наблюдение и да я качва във вашата Лична Зона. Не е възможно да се изтрият данни от целевия телефон.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: