Може ли AndroidMonitor да бъде инсталиран на два или повече телефона?

Да.

Няма ограничения. AndroidMonitor може да бъде използван за наблюдение на много мобилни телефони едновременно. Може да следите няколко телефона с един акаунт. За всяко устройство е нужен отделен план.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: