Нужно ли е целевия телефон да е руутнат за да работи AndroidMonitor?

Не, целевия телефон НЕ Е нужно да е руутнат за да работи шпионската програма за Андроид.

Проследяващата програмата AndroidMonitor работи на руутнати и на не руутнати телефони и таблети. Ако инсталирате AndroidMonitor на не руутнат телефон и след това го руутнете, програмата ще продължи да работи нормално. Отбележете, че някой функции, по-конректно тези за подслушването на чат програмите, изискват вашия телефон да е руутнат. Да руутнете вашия Андроид телефон е лесно и отнема няколко минути.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: