Подслушване на Xiaomi телефони и таблети (инсталация и конфигурация)

Xiaomi устройствата изискват специална конфигурация за да може софтуера за проследяване да работи нормално. Моля следвайте този лесен и бърз видео наръчник. При каквито и да е затруднения, моле свържете се с нас и ние ще Ви помогнем!

Това видео има 3 (три) секции:

 • Сваляне и инсталация на програмата за проследяване на Андроид телефони
 • Специфична за Xiaomi конфигурация така, че подслушването да работи нормално
 • Проверка дали инсталацията е била успешно приключена

Сваляне и инсталация на програмата за проследяване на Андроид телефони

 • Сваляне на приложението за проследяване на Андроид
 • Инсталация на шпионската програма
 • Добавяне на програмата към списъка с доверени програми на антивирсното приложение
 • Настройка на програмата като "Device administrator" за да бъде по-трудно спирането или изтриването на шпионската програма
 • Включване на Android Keylogger

Специфична за Xiaomi конфигурация така, че подслушването да работи нормално

 • Отидете в"Settings" -> "Installed apps" -> "Update manager"
 • Уверете се, че опцията "Autostart" е включена/позволена
 • Уверете се, че и двете опции "WiFi" и "Data" са позволени в менюто "Restricted data usage"
 • Уверете се, че "Battery saver" е настроено на "No restrictions"
 • Уверете се, че в менюто "App permissions" всички права за разрешени
 • Уверете се, че в менюто "Other permissions" правото "Start in background" e позволено/избрано
 • Уверете се, че опцията "Turn off mobile data when device is locked" и зададена на "Never" (от "Settings" -> "Battery" -> "Power")

Проверка дали инсталацията е била успешно приключена

 • Уверете се, че програмата е позволена/зададена в "Settings" => "Additional settings" -> "Privacy" -> "Device administrators"
 • Уверете се, че Android Keylogger е позволен като отидете в "Settings" -> "Additional settings" -> "Accessibility" и настроите на "ON" опцията "Standard typing service"

Това беше всичко. Вече след като програмата е била свалена и инсталирана и устройството е било правилно настроено всичко трябва да работи нормално.

Може да искате да прегледате и общия наръчник за инсталация и/или да прегледате и други свързани наръчници:

Ако имате нужда от допълнителна информация или помощ, моля свържете се с нас. Ние сме тук за да помогнем.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: