Какви са изискванията за да работи AndroidMonitor?

Има две основни изисквания:

  • да имате телефон или таблет с Андроид
  • версията на Андроид да е 2.2 или по-нова

Тези изисквания се покриват от около 98% от всички Андроид базирани устройства. Въпреки, че AndroidMonitor работи на почти всички андроид устройства Вие може да се възползвате от безплатния тестов период за да се уверите, че всичко работи по очаквания начин.

За гладка работа на софтуера за наблюдение на телефони с Андроид е нужно да има Интернет на проследявания телефон.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на специално за Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: