Има ли каквито и да било скрити такси?

Не,

няма никакви скрити такси. Няма такси за инсталация, няма такси за деинсталация, няма такси за поддръжка, няма никакви скрити и тайни такси.

Плащате само за вашите подслушваните телефони.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на специално за Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: