Известие при изтриване на програмата

Тази функция ще ни помогне за да определим дали програмата е била изтрита от наблюдавания телефон и кога се е случило това. Ще можем да Ви посъветваме какви са възможните начини за излизане от тази ситуация.

Тази функция е в крайна фаза на процес на разработка.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: