Колко данни от подслушвания телефон може да се съхраняват в Личната Зона?

Няма ограничения.

Вашия телефон може да е години под наблюдение и Вие все още ще виждате и най-старите данни от подслушването на телефона. Също така няма регионални или други ограничения като например колко често може да посещавате Личната Зона.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: