Трябва ли подслушвания телефон да има Интернет за да работи AndroidMonitor?

Да.

AndroidMonitor ще качва данните от подслушвания мобилен телефон във вашата Лична Зона и следователно проследявания телефон трябва да има Интернет връзка когато това се случва. В останалото време не е нужна Интернет връзка.

AndroidMonitor е програма за проследяване и наблюдение на Андроид мобилни телефони и таблети.
Платете безопасно чрез: